реклама
ЭКСПЕРТИЗА САЙТОВ НА СЛИВ ИНФОРМАЦИИ


реклама

proxy  статьи  библиотека  softice  free_юр.консультация  hard
рекламодателям  расшифровка штрих-кодов  links/add

http://kiev-security.org.ua

Содержание

Выборки из законов Украины

1.КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( набирає чинності з 1 вересня 2001 року)

   Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних
         розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
         що передаються засобами зв'язку або через
         комп'ютер

   1. Порушення  таємниці  листування,  телефонних  розмов,
телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами
зв'язку або через комп'ютер, -

   караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі до трьох років.

   2. Ті самі дії, вчинені щодо державних чи громадських діячів
або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних
засобів, призначених для негласного зняття інформації, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.	 


   Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

   Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення
цієї інформації у публічному виступі,  творі,  що  публічно
демонструється, чи в засобах масової інформації, -

   караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років.


   Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання
         або використання відомостей, що
         становлять комерційну таємницю

   Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять
комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання
цих  відомостей  (комерційне  шпигунство), а також незаконне
використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду
суб'єкту господарської діяльності, -

   караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 232. Розголошення комерційної таємниці

   Умисне розголошення  комерційної  таємниці  без згоди її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших
особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської
діяльності, -

   карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі
на той самий строк.


   Стаття 359. Незаконне використання спеціальних технічних
         засобів негласного отримання інформації

   1. Незаконне використання спеціальних  технічних  засобів
негласного отримання інформації -

   карається штрафом  від  ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

   2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою
змовою групою осіб або організованою групою, або заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

   Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція

   Незаконне копіювання  форми,   упаковки,   зовнішнього
оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення
товару іншого підприємця, самовільне використання його імені -
   тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока
чотирьох  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з
конфіскацією виготовленої продукції,  знарядь  виробництва  і
сировини чи без такої.
   Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які
можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам
іншого підприємця, -
   тягне за собою накладення штрафу від п'яти до дев'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а
також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій
репутації або майну іншого підприємця -
   тягне за собою накладення штрафу від дев'яти до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.3. Про зв'язок

   Стаття 27. Охорона таємниці інформації, що передається
        засобами зв'язку

   Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також
інших повідомлень, що передаються засобами зв'язку, охороняється
законом.
   Підприємства зв'язку  всіх  форм  власності  вживають
організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації згідно з
чинним законодавством.
   Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних
повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення
контролю за технічними каналами зв'язку,  в  тому  числі
прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв'язку всіх
форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
   Підприємства і об'єднання зв'язку мають право вилучати у
встановленому порядку заборонені до пересилання вкладання  у
поштові відправлення (зброя, отруйні, легкозаймисті речовини тощо)
тільки у присутності відправника. Перелік таких  відправлень
складається Адміністрацією зв'язку України і  затверджується
Кабінетом Міністрів України.4. Про інформацію

   Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом

   Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом
поділяється на конфіденціальну і таємну.
   Конфіденціальна інформація - це відомості, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно  до
передбачених ними умов.
   Громадяни, юридичні особи, які  володіють  інформацією
професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та
іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є
предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського,
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом
таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи
належність її до категорії конфіденціальної, та встановлюють для
неї систему (способи) захисту.
   Виняток становить інформація комерційного та банківського
характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено
Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з
питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо),
та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров'ю
людей.
   До таємної інформації належить інформація, що  містить
відомості, які становлять державну та іншу  передбачену  законом
таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і
державі.
   Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які
становлять державну таємницю, і доступ  до  неї  громадян
здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.
   Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається
відповідними державними органами за умови додержання  вимог,
встановлених цим Законом.
   Порядок і терміни  обнародування  таємної  інформації
визначаються відповідним законом.


   Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають
        наданню для ознайомлення за запитами

   Не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за
інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:
   інформацію, визнану у встановленому  порядку  державною
таємницею;
   конфіденціальну інформацію;
   інформацію про оперативну і  слідчу  роботу  органів
прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих
випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам,
розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий
та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю
або здоров'ю будь-якої особи;
   інформацію, що стосується особистого життя громадян;
   документи,  що  становлять  внутрівідомчу   службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та
інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму  діяльності
установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
   інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими
законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто
запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він
містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі
нормативного акта іншої державної установи, а та  державна
установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання
щодо її розсекречення;
   інформацію  фінансових  установ,  підготовлену   для
контрольно-фінансових відомств.


   Стаття 46. Неприпустимість зловживання правом на
        інформацію

   Інформація не може бути використана для закликів до повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової,
національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи
людини.
   Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну
або іншу передбачену законодавством таємницю.
   Не підлягають розголошенню  відомості,  що  стосуються
лікарської  таємниці,  грошових  вкладів,  прибутків  від
підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування,
телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім  випадків,
передбачених законом.5. Про оперативно-розшукову діяльність

Рекомендуется ознакомится полностью


6. Про захист інформації в автоматизованих системах

Рекомендуется ознакомится полностью

Содержание

HOME


Если у вас есть сайт или домашняя страничка - поддержите пожайлуста наш ресурс, поставьте себе кнопочку, скопировав этот код:

<a href="http://kiev-security.org.ua" title="Самый большой объем в сети онлайн инф-ции по безопасности на rus" target="_blank"><img src="http://kiev-security.org.ua/88x31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="security,безопасность,библиотека"></a>

Идея проекта(C)Anton Morozov, Kiev, Ukraine, 1999-2019, security2001@mail.ru